Slovenská ekonomika za posledné dva roky zaznamenala najpomalší rast, pričom aj pokles výdavkov domácností mal svoj tlmiaci účinok.

6.6.2023 – Tento rok začala slovenská ekonomika s rastom 1 %, ale podľa Štatistického úradu SR to bol najpomalší rast za posledné dva roky. Rast ekonomiky bol hnacou silou prebytku v zahraničnom obchode a pretrvávajúceho rastu investícií podnikov. Pokles výdavkov domácností však mierne utláčal rast.

Najmä rastúca výkonnosť priemyslu, obchodu a dopravy prispeli k rozvoju ekonomiky. Objem HDP v bežných cenách medziročne vzrástol o 13 % a dosiahol hodnotu 27,7 mld. eur.

Kľúčová zložka HDP, hrubá pridaná hodnota, vzrástla o 3,8 % oproti predchádzajúcemu roku. Výkonnosť odvetví prevýšila úroveň 3 %, čo sa naposledy stalo v prvom štvrťroku 2019.

Najväčší vplyv na rast mal priemysel s rastom o 10,1 %. Toto odvetvie tvorilo takmer tretinu pridanej hodnoty ekonomiky. Medzi najvýznamnejšie prispievajúce faktory patria rast pridanej hodnoty vo výrobe dopravných prostriedkov o 33,7 %, vo výrobe kovov a kovových konštrukcií o 13,6 % a vo výrobe strojov a zariadení o 7,5 %. Jedným z významných odvetví priemyslu, ktoré zaznamenalo pokles pridanej hodnoty, bolo odvetvie výroby elektrických zariadení s poklesom o 13,9 %.

Druhá najvýznamnejšia skupina odvetví, ktorá zahŕňa veľkoobchod, maloobchod, dopravu, skladovanie, ubytovacie a stravovacie služby, prispela tiež k celkovému rastu. Jej výkony medziročne vzrástli o 4,5 %, pričom najvýraznejší rast bol zaznamenaný v doprave o 8 % a v obchode o 3,4 %.

Pridaj komentár

Previous post Hamšík sa rozlúčil s Trabzonsporom gólom, po zápase neudržal slzy (video+foto)
Next post Na Slovensku každý ôsmy mladý človek nepracuje a nevzdeláva sa, pričom situácia je horšia pre ženy